Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

Št. 0143-16/2019, 35400-1/2017-6 Ob-3663/19, Stran 2691
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja); Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 (Uradni list RS, št. 44/17, 72/17, 39/18, 84/18 in 39/19) se spremeni tako kot sledi:
Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 68 milijonov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost