Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

I N 60/2019 Os-3430/19, Stran 2555
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Alenke Trobec, Preserje 61, Branik, ki jo zastopa odv. Maruška Trunkl Glavič, postopek o razglasitvi pogrešane Frančiške Benko, roj. Jekše, Branik 59, Branik, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Sebastian Cenčič, odvetnik v Tolminu, za mrtvo.
Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Frančiške Benko, roj. Jekše, vknjižena lastninska pravica pri nepremičnini s parc. št. *247/3 k.o. 2336 Branik in drugih. Po zadnjih podatkih naj bi se pogrešana, ki je bila rojena 13. 2. 1890, poročila pa se je dne 17. 7. 1909 z Alojzem Benkom. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Frančiške Benko, roj. Jekše, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 11. 2019