Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

D 157/2019 Os-3296/19, Stran 2555
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod opravilno številko D 157/2019 v teku zapuščinski postopek po pokojnem Frideriku Žitniku, rojenem 14. 2. 1904, umrlem 6. 7. 1993, nazadnje stanujočem Cigonca 11, Slovenska Bistrica, in sicer za naknadno najdeno premoženje.
Ker pokojni ni zapustil potomcev, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo, da postane dodatna zapuščina lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 24. 10. 2019