Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

IV D 3564/2017 Os-3230/19, Stran 2554
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV D 3564/2017 v teku zapuščinski postopek po pokojnem Emilu Židanu, roj. 25. 8. 1949, umrlem 25. 10. 2017, nazadnje stanujoč Novo Polje, cesta XI/9, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Dediči prvega in drugega dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpovedali. Sodišču ni poznan nihče od morebitnih dedičev tretjega dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni strani naslovnega sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2019