Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

D 80/2018 Os-3276/19, Stran 2553
Po pokojnem Žnidarič Miranu, rojen 22. 6. 1956, EMŠO 2206956500030, nazadnje stanujoč Rački Vrh 25, ki je umrl 7. 3. 2018, po katerem se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 80/2018 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 20. 8. 2019, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustniku in je tako šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino, za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki vodi zapuščinski postopek, pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 23. 10. 2019