Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

II N 110/2019 Os-3441/19, Stran 2552
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi II N 110/2019, predlagatelj: Aleš Kocjančič, Ulica Borisa Kalina 10, Solkan, ki ga zastopa Maja Krašovec Orel, odvetnica v Novi Gorici, zoper nasprotno udeleženko Valentyno Melnychenko, neznanega bivališča, zaradi urejanja statusnih razmerij, zunaj naroka, dne 19. novembra 2019 sklenilo:
Nasprotni udeleženki se postavi začasni zastopnik odvetnik Simon Čehovin iz Odvetniške pisarne Čehovin & Cvijanović d.o.o. iz Nove Gorice.
Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 2019