Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

0085 I 1650/2001 Os-3438/19, Stran 2551
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d. – OE Celje, Mariborska 1, Celje, zoper dolžnika Zorko Marjana, Cesta na Ljubečno 47, Celje, zaradi izterjave 3.235,34 EUR s pp, s prodajo nepremičnin, ki niso vpisane v ZK, je dne 22. 10. 2019 opravljen rubež nepremičnin – stanovanja št. 16 v IV. nadstropju, v stavbi št. 782, na parc. št. 694/3, k.o. 1074 – Spodnja Hudinja, ki mu pripada tudi klet št. 16 K. Zapisnik in rubež je opravil Denis Paternost, izvršitelj v Kamniku. Zapisnik ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2019