Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

Ob-3521/19, Stran 2532
Na podlagi 10. člena Statuta JGZ Rinka in sklepa Upravnega odbora z dne 2. 12. 2019, JGZ Rinka, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja 
JGZ Rinka Celje (m/ž)
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
– imeti najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;
– obvladati višjo raven znanja enega tujega jezika.
Kandidat za direktorja JGZ Rinka mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel oziroma program razvoja in delovanja JGZ Rinka.
Mandat direktorja JGZ Rinka traja štiri leta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo oziroma programom razvoja delovanja JGZ Rinka, kandidati pošljejo priporočeno v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: JGZ Rinka, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, s pripisom »Za razpis direktorja«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po odločitvi Upravnega odbora.
JGZ Rinka