Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

Št. 02/020/01/2-1 Ob-3519/19, Stran 2531
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami) objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote III – m/ž,
v organizacijski enoti Medicina dela, prometa in športa, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za pravno kadrovske zadeve, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor