Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

Ob-3499/19, Stran 2530
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, na podlagi 14. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča z dne 19. 9. 2017 ter sklepa 6. redne seje sveta inštituta Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča z dne 18. septembra 2019, razpisuje delovno mesto
generalnega direktorja inštituta 
Za generalnega direktorja inštituta lahko kandidira oseba, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev po zakonu izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ustrezno prakso in poslovna znanja s področja dejavnosti inštituta,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenili za štiriletni mandat.
Ponudbe z življenjepisi in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v 10 dneh po objavi na gornji naslov s pripisom »razpis za generalnega direktorja inštituta«. Zaželeno je, da kandidat oziroma kandidatka predloži vizijo in strategijo razvoja inštituta.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata oziroma kandidatke.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča