Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

N 45/2019 Os-3348/19, Stran 2446
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Terezije Žigon, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Borjana 87, Breginj, za mrtvo.
Rojstni podatki pogrešane niso znani. Po vsej verjetnosti je bila rojena v Avstriji v naselju Kirhpah (Kirschbach), od koder se je družina preselila v Borjano. Njen oče Ivan Žigon je bil gostilničar, imela pa je sestre: Ano, Alojzijo, Marijo, Katarino in Barbaro. V zemljiški knjigi je pravica stvarnega bremena pri nepremičnini v k.o. Borjana, v korist pogrešane, vknjižena na podlagi prisojila z dne 23. 12. 1909 ter zapisnika z dne 23. 3. 1910, navedeni listini pa predstavljata tudi zadnji znani podatek o pogrešani.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnica za poseben primer, zastopala Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi Gorici.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 11. 2019