Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

N 42/2019 Os-3346/19, Stran 2446
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Jakoba Bona, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Borjana 94, Breginj, za mrtvega.
Po znanih podatkih je bil pogrešani sin Ane Bon, rojene Kuščar in Jakoba Bona, rojen je bil 13. 4. 1897 v Borjani. Dne 19. 6. 1922 se je v Borjani poročil z Barbaro Žigon. V zemljiški knjigi je kot lastnik nepremičnin v k.o. Borjana vknjižen na podlagi delilnega spisa z dne 19. 6. 1914 in kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12. 1923, ki sta bila v zemljiško knjigo vložena v letu 1927. Po tem letu pa o pogrešanem ni nobenega podatka več.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnica za poseben primer, zastopala Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi Gorici.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 11. 2019