Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

N 40/2019 Os-3327/19, Stran 2445
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog predlagatelja Marka Kodarin, Cetore 29, Izola - Isola, ki ga zastopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Gregorja Franko (znan tudi pod imenom Franco Gregorio fu' Giuseppina), neznanega datuma rojstva, neznanega prebivališča, ki ga po Odločbi Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Izola št. 1221-107/2019-31933/6 z dne 19. 9. 2019 zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Izola, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanem Gregorju Franko (znanim tudi pod imenom Franco Gregorio fu' Giuseppina) je znano zgolj to, da je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 4448 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 4452/1, oboje k.o. Cetore. Iz izpiska iz ročno vodene zemljiške knjige za navedeni parceli oziroma za vložek št. 629, pa je razvidno le, da je bil nasprotni udeleženec vpisan kot »Franco Gregorio fu' Giuseppina«. Iz vpisa 17, pri katerem je navedeno, da se je pri določenih zemljiškoknjižnih telesih kot lastnik vknjižil »Franco Gregorio fu' Giuseppina« ni razvidno leto vknjižbe. Kljub temu pa je mogoče domnevati, da je do vpisa prišlo med leti 1929 in 1938. Od tedaj dalje ni več nobenega podatka o pogrešanem.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 10. 2019