Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

I N 53/2019 Os-3279/19, Stran 2445
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Mitje Birsa, Idrijska cesta 3, Ajdovščina, ki ga zastopa odvetniška pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, postopek o razglasitvi pogrešanega Franca Vidmar, Branik 168, Branik, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Primož Barbič, odvetnik iz Nove Gorice, za mrtvega.
Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Franca Vidmarja, rojenega 7. 11. 1893 v Preserjah, očetu Filipu in materi Frančiški, poročenemu s Frančiško Kodrič dne 14. 2. 1920, vknjižena pravica užitka na podlagi kupne pogodbe z dne 27. 9. 1921 pri nepremičnini s parc. št. *266/3 in /259/4 obe k.o. 2336 Branik, po tem datumu pa naj bi se pogrešani odselil v tujino. Drugi podatki o pogrešanem ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Franca Vidmarja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 10. 2019