Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

N 23/2019 Os-3355/19, Stran 2445
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je v nepravdni zadevi predlagatelja ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Ignaca Hozjan, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Emina Gjerek, odvetnica v Lendavi, v teku postopek za razglasitev pogrešanca za mrtvega.
Pogrešani Ignac (Ignacij) Hozjan, rojen 31. 1. 1934 v Trnju, očetu Ignaciju Hozjan in materi Matildi Hozjan, neznanega bivališča, se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 5. 10. 2019