Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

D 151/66 Os-3297/19, Stran 2445
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 20. 1. 1964 umrlem Cvetrežnik Jožefu pok. Jožefa, roj. 25. 4. 1897, Avče 69.
Kot zakonita dediča po zapustniku bi prišla v poštev tudi Bucik Silvester in Jericijo Rajko, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njuni dediči, ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 10. 2019