Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

IV D 2625/2017 Os-3155/19, Stran 2444
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Šturm Berti, hčerki Lovrenca, EMŠO 0610928505041, umrli dne 7. 8. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Partizanska cesta 25, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Ker so se potencialni zakoniti dediči II. dednega reda dedovanju odpovedali, sodišču pa niso znani podatki potencialnih drugih zakonitih dedičih III. dednega reda po pokojni, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Šturm Berti poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2019