Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

D 115/2019 Os-3163/19, Stran 2444
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 22. 3. 2019 umrlem Otu Šumiju, sinu Rudolfa, roj. 8. 12. 1942, nazadnje stan. Nemška vas 4, Leskovec pri Krškem, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Otu Šumiju, roj. 8. 12. 1942, nazadnje stan. Nemška vas 4, Leskovec pri Krškem, umrlem dne 22. 3. 2019, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 10. 2019