Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

D 1/2019 Os-3241/19, Stran 2444
Po pok. Brumnić Vjekoslavu, sinu Josipa, roj. 19. 1. 1936, nazadnje stanujočem v Kopru, Kolaričeva ulica 2, je umrl dne 21. 11. 2018 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Iščejo se morebitni zapustnikovi potomci, zapustnikovi sorojenci oziroma njihovi potomci ter zapustnikovi bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 10. 2019