Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

D 117/2019 Os-2781/19, Stran 2444
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Damjani Usinov, roj. 22. 9. 1934, umrli 15. 11. 2018, nazadnje stan. Spodnje Blato 11B, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob smrti razvezana, zapustila je samo hči, ki pa se je odpovedala dedovanju.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 7. 2019