Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

D 178/2018 Os-3177/19, Stran 2444
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opravilno številko D 178/2018 zapuščinski postopek po dne 22. 7. 2018 umrli Izoldi Čehovin, rojeni Čehovin, roj. 1. 10. 1936, nazadnje stanujoči Cesta IV. Prekomorske 6, Ajdovščina.
Po podatkih s katerimi razpolaga sodišče, zapustnica ni napravila oporoke, zakoniti dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po zakonu, sodišču niso poznani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona (predvsem brate in sestre zapustnice oziroma njihove potomce oziroma strice in tete zapustnice oziroma njihove potomce), da se priglasijo sodišču v roku 1 leta od objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS.
Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga oziroma bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 9. 2019