Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3206 In 700/2010 Os-3397/19, Stran 2444
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Volksbank Karnten Sud e.Gen., Hauptplatz 6, Ferlach, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, zoper dolžnico Greto Kalezić, EMŠO 2804962505294, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Aleš Vodičar, d.o.o., Cigaletova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 54.656,30 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Greti Kalezić, EMŠO 2804962505294, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi dr. Aleš Vodičar, Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2019