Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

2769 I 37/2019 Os-3303/19, Stran 2443
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., matična št. 5226406000, davčna št. 23034033, Verovškova ulica 62, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska, ki ga zastopa zač. zast. Simona Zupan – odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 122,71 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2019