Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

P 23/2019 Os-3308/19, Stran 2443
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stranke Ane Stopar, Črneča vas 11, p. Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa odv. Andreja Strnad Medja z Krškega, zoper toženo stranko: 1. Matija Waič, Črneča vas 21, p. Kostanjevica na Krki, sedaj neznanega bivališča, 2. Ana Žulič, Črneča vas 19, p. Kostanjevica na Krki, sedaj neznanega bivališča in 3. Jože Hajsinger, naslov neznan, Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven naroka dne 24. 10. 2019 sklenilo:
Toženim strankam Matiji Waiču, Ani Žulič in Jožetu Hajsingerju, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Ognjen Paunović, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 23/2019.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 10. 2019