Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

0884 I 109/2019 Os-3310/19, Stran 2443
V izvršilni zadevi upnika IBERMET posredništvo, trgovina, svetovanje d.o.o. – v stečaju, Kajuhova ulica 28, Izola - Isola, ki ga zastopa zak. zast. steč. uprav. Podjetniško svetovanje Tanja Praprotnik s.p. Tanja Praprotnik, Dunajska cesta 33, Ljubljana, proti dolžnici Alenki Grižon, Calle Melies 18, Španija, zaradi izterjave 3.600,00 EUR, s sklepom opr. št. I 109/2019 z dne 25. 10. 2019 dolžnici Alenki Grižon postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Flego Nevia iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil dolžnici postavljen na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasni zastopnik bo dolžnico zastopal vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2019