Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

VL 116133/2008 Os-3395/19, Stran 2443
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika FESST, podjetje za finančne, elektro in strojne storitve, d.o.o., Koroška cesta 2, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Thomas Krelj, po Lipej Zlatko – odvetnik, Gorenjska cesta 18, Medvode, zoper dolžnico Julijano Čeh, Kolodvorska cesta 5, Pivka, zaradi izterjave 1.531,07 EUR s pripadki, dne 14. 10. 2019 sklenilo:
Dolžnici Julijani Čeh, zakonsko prebivališče na naslovu Kolodvorska cesta 5, Pivka, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Alenka Reisner, Ljubljanska cesta 76, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 10. 2019