Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 60402-6/2019-1 Ob-3404/19, Stran 2442
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Potniški promet, d.o.o. vabi k nakupu premičnin: odpadno železo, aluminij in baker.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija nahajanja in razreza odpadnega materiala:
– sklop 1; SŽ – VIT, d.o.o., Zaloška 217, Ljubljana in SŽ – VIT, d.o.o., Kurilniška 8, 2000 Maribor
– sklop 2; lokacija nahajanja Pragersko (ob progi v smeri Ptuja).
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1: odpadni material (cca 201,435 t odpadnega železa, cca 1,800 t odpadnega aluminija, cca 6,100 t odpadnega bakra v kablih)
– sklop 2; odpadni material (cca 241,507 t odpadnega železa, cca 5,754 t odpadnega aluminija, cca 1,981 t odpadnega bakra v kablih).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– sklop 1; 24.172,00 EUR brez DDV za odpadno železo, 990,00 EUR brez DDV za odpadni aluminij in 7.015,00 EUR za odpadni baker v kablih
– sklop 2; 28.981,00 EUR brez DDV za odpadno železo, 3.165,00 EUR brez DDV za odpadni aluminij in 2.278,00 EUR za odpadni baker v kablih.
Skupna ocenjena vrednost po sklopih znaša:
– za sklop 1; 32.177,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 34.424,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 66.601,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 12. 2019 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 22. 11. 2019 na spletni povezavi: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/ prodaja-neuporabnega-materiala
SŽ – Potniški promet, d.o.o.