Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Ob-3332/19, Stran 2344
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar (v nadaljevanju: Svet VDC Tončke Hočevar), Ljubljana, Vodnikova cesta 56, na podlagi sklepa 3. izredne seje z dne 28. oktobra 2019 in v skladu z določili 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami) ter v skladu s 14., 29., 30., 31. in 32. členom Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar s spremembami, razpisuje prosto delovno mesto
direktorice/direktorja
Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova cesta 56
Za direktorico/direktorja je lahko imenovana kandidatka/kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (če kandidatka/kandidat nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora skladno z Zakonom o socialnem varstvu le-tega opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja na delovno mesto direktorice/direktorja).
V skladu s sistemizacijo delovnih mest Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar so zahtevani še ostali pogoji: poznavanje računalniških orodij, vozniški izpit B kategorije in znanje slovenskega jezika.
Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena dodatna znanja: dopolnilna znanja s področja vodenja, skupinskega dela, komunikacije, opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, poznavanje karakteristik oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in opravljen ECC izpit.
Izbrana kandidatka/kandidat bo imenovana/imenovan za obdobje 5 let. Z imenovano kandidatko/kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter programom dela in vizije zavoda za mandatno obdobje ter potrdilom o nekaznovanosti morajo kandidatke/kandidati poslati po pošti na naslov: Svet VDC Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana, ali oddati v tajništvu zavoda v roku 15 dni od objave. Zaprta ovojnica mora ima oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorico/direktorja«.
Vloge, poslane po e-pošti, ne bodo obravnavane.
Svet VDC Tončke Hočevar prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval.
Prijavljene kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti