Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Ob-3314/19, Stran 2343
Svet Doma starejših občanov Tezno na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter sklepa Sveta zavoda DSO Tezno 4. redne seje z dne 24. 10. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma starejših občanov Tezno 
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19):
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in 5 let delovnih izkušenj
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora skladno z Zakonom o socialnem varstvu le-tega opraviti najkasneje v 1 letu od imenovanja na delovno mesto direktorja/direktorice).
V skladu s sistemizacijo delovnih mest Doma starejših občanov Tezno so zahtevani še ostali pogoji: opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, poznavanje računalniških orodij, vozniški izpit B kategorije in znanje slovenskega jezika.
Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena dodatna znanja: dopolnilna znanja iz komunikacije, gerontologije in pojavov, ki spremljajo staranje – demence.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let. Z imenovanim/imenovano kandidatom/kandidatko se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter programom dela in vizije zavoda za mandatno obdobje morajo kandidati/ke poslati po pošti na naslov: Svet zavoda DSO Tezno, Panonska ul. 41, 2000 Maribor. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Zaprta ovojnica mora imeti oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«.
Vloge poslane po e-pošti ne bodo obravnavane.
Svet DSO Tezno nepopolnih in prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Doma starejših občanov Tezno 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti