Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

I N 25/2019 Os-3255/19, Stran 2239
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Miloša Besednjak, Branik 67d, Branik, ki ga zastopa odv. Ivan Rutar, Cesta IX. Korpusa 100, Solkan, postopek o razglasitvi pogrešanih za mrtve, in sicer: Besednjak Marija, roj. 16. 2. 1906, neznanega bivališča, ter Besednjak Anton, roj. 25. 5. 1909, neznanega bivališča, ki ju zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Severna Primorska, po pooblaščencu.
O pogrešanih razen podatka, da sta bila sestra in brat, da sta se rodila očetu Jakobu in materi Mariji roj. Čebron in izpiska iz zemljiške knjige, da sta bili pogrešani osebi živi, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanih Besednjak Marije in Besednjak Antona naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 8. 8. 2019