Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

N 21/2019 Os-3124/19, Stran 2239
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Jožefa Bizjak, Skrilje 90, Dobravlje, postopek za razglasitev Rudolfa Victorja Bizjaka, Predmeja 123, Ajdovščina, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer odv. Lidija Košutnik Paglavec iz Idrije, za mrtvega.
Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Bizjak Rudolf sin Jožefa in Alojzije Bizjak, rojen 24. 2. 1931. Leta 1955 naj bi se pridružil tujski legiji v Franciji, v letu 1972 pa služboval na Madagaskarju. Potem se je za njim izgubila vsakršna sled.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Rudolfa Victorja Bizjaka, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini 
dne 11. 9. 2019