Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

D 320/2015 Os-3112/19, Stran 2239
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Angeli Skrinjar, poročeni Bicz, roj. 28. 4. 1926 – Sežana, državljanki Argentine, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 69/2014 in se je kot datum njene smrti določil 29. 4. 2001, z zadnjim znanim bivališčem Calle Enrique Fernandez, 3934 Villa Caraza, Buenos Aires, Argentina, v zemljiški knjigi je pri nepremičninah, vpisanih v katastrski občini 2486 Orehek vpisana kot Angela Biez roj. Škrinjar, Enrique Fernandez 3934 Lamiz Ceste BS. AS. Argentina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani 
dne 24. 9. 2019