Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

D 321/2015 Os-3111/19, Stran 2238
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Vidi Skrinjar, vdovi Sciarra, roj. 2. 9. 1923 – Sežana, ki je umrla dne 18. 11. 2011, s prebivališčem San Benedeto del Tronto (AP), Via Legnano 2, Italija, v zemljiški knjigi je pri nepremičninah vpisanih v katastrski občini 2486 Orehek vpisana kot Vida Sciarra roj. Škrinjar, Via Legnano 4, 630039 San Benedetto del Trento, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani 
dne 24. 9. 2019