Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

III D 238/2019 Os-3020/19, Stran 2238
V zapuščinski zadevi po pokojnem Stanislavu Petriču, rojenem 25. 4. 1935, EMŠO 2504935500171, umrlem 4. 12. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Neubergerjeva ulica 10, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil vdovec. Zapustil je enega sina Staneta Petriča in eno hčer Marto Prešeren, ki sta se oba dedovanju po zapustniku odpovedala.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 9. 2019