Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

D 56/2018 Os-3232/19, Stran 2237
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski postopek št. D 56/2018 po pokojnem Jožetu Lešnjaku, rojenem neznano kdaj, z domnevnim zadnjim znanim bivališčem Loraine, Ohio, Združene države Amerike, ki je bil s sklepom sodišča razglašen za mrtvega in za datum njegove smrti velja 13. 10. 1933 (o njem je znano še, da je bil sin Jožeta Lešnjaka, posestnika iz Raven 7, umrlega 15. 5. 1921 v kraju Loraine, Ohio, Združene države Amerike).
Navkljub objavljenemu oklicu neznanim dedičem se sodišču v enem letu ni priglasil nihče, ki bi imel pravico dedovati po pokojnem.
Morebitne upnike po pokojnem Jožetu Lešnjaku obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču dobijo podatke o pokojnikovem premoženju, ki spada v zapuščino, in o njegovih morebitnih obveznostih. V šestih mesecih od objave oklica lahko upniki zahtevajo prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev skladno s 142.b členom Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo, da so vložili predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče od upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, skladno z 219. členom Zakona o dedovanju izročeno v last Republiki Sloveniji. Sodišče opozarja, da Republika Slovenija v takem primeru ne odgovarja za zapustnikove dolgove (142.a člen Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Cerknici 
dne 16. 10. 2019