Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

II N 86/2019-20 Os-3200/19, Stran 2237
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi opr. št. II N 86/2019 predlagateljice Emine Vrbetić, Ulica Slavka Gruma 34, Novo mesto, zoper nasprotnega udeleženca Kreša Denac, neznanega bivališča, zaradi dodelitve ml. otrok v vzgojo in varstvo, določitve preživnine in stikov, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, nasprotnemu udeležencu zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. 10. 2019