Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

I 37/2017-77 Os-3213/19, Stran 2236
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnika: 1. Monika Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, Beltinci, 2. Jožek Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 3. Helena Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 4. Anica Lenarčič, Industrijska ulica 1, Turnišče, 5. Marija Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, ki jih vse zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, zoper dolžnika Stanislava Lenarčič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, začasno bivališče in naslov za vročanje Dravinjska cesta 64, Spodnje Poljčane, zaradi razdelitve solastne nepremičnine (sp. vr. 86.000,00 EUR), v združeni izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (vročanje na naslov Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Celje, Mariborska cesta 1, Celje), zoper dolžnico Anico Lenarčič, Ropoča 51, Rogašovci, začasno Industrijska ulica 1, Turnišče, zaradi izterjave 2.530,61 EUR s pp, v združeni izvršilni zadevi upnice Monike Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, Beltinci, ki jo zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, zoper dolžnika: 1. Jožek Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 2. Helena Lenarčič, Martjanci 38, Moravske Toplice, 3. Anica Lenarčič, Industrijska ulica 1, Turnišče, 4. Stanislav Lenarčič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, naslov za vročanje Dravinjska c. 64, Spodnje Poljčane, zaradi razdelitve solastne nepremičnine (sp. vr. 1.500,00 EUR), v združeni izvršilni zadevi upnice Monike Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, Beltinci, ki jo zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, zoper dolžnika Stanislava Lenarčič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, naslov za vročanje Dravinjska cesta 64, Spodnje Poljčane, zaradi izterjave 1.749,90 EUR s pp, v združeni izvršilni zadevi upnice Monike Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, Beltinci, ki jo zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, zoper dolžnika Stanislava Lenarčič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, naslov za vročanje Dravinjska cesta 64, Spodnje Poljčane, zaradi izterjave 507,12 EUR s pp, dne 23. 9. 2019 sklenilo:
Dolžniku Stanislavu Lenarčiču se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dejan Rituper iz Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 23. 9. 2019