Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

3186 I 451/2019 Os-3098/19, Stran 2236
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Miše Zupančič, EMŠO 1002970505594, Ilirska ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Platovšek d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana, proti dolžniku Marjanu Ivanu Furlan, EMŠO 1209943500746, 19 Finlayson Court, Thornhill, Ontario, zaradi izterjave 2.069,12 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marjanu Ivanu Furlanu, 19 Finlayson Court, Thornhill, Ontario, Kanada, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik – mag. Metod Žagar, Ulica 15. maja 14, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. 9. 2019