Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

N 22/2019 Os-3201/19, Stran 2236
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, opr. št. N 22/2019, vodeni na predlog predlagateljice Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče, ki jo zastopa odvetnik Daniel Katalinič, zoper nasprotne udeležence Jožef Balažic in druge, v postopku razdružitve solastne nepremičnine (sp. vrednost 15.007,00 EUR), s sklepom opr. št. N 22/2019 z dne 9. 10. 2019, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZPN-1, nasprotnemu udeležencu Jožefu Balažicu postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Bojana Misjo iz Lendave.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi 
dne 10. 10. 2019