Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

N 11/2019 Os-2606/19, Stran 2236
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mileni Ahačič Pirc v nepravdni zadevi predlagatelja Stanka Božič, Vrbje 4, Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa odv. Dušan Medved, CKŽ 23a, Krško in nasprotne udeležence: 1. Andrej Kočevar, Oštrc 32, Kostanjevica na Krki, 2. Danijel Kučič, Gorenje Laknice 15a, Mokronog, 3. Saša Frlič, Oprešnikova ulica 6, Kranj, 4. Darko Markizeti, Ulica Viktorja Kejžarja 12, Jesenice (prej Angela Markizeti, Cesta maršala Tita 3, Jesenice), 5. Kristina Benčina, Alpska cesta 7, Bled, 6. Marinka Horvat, Kanada, neznanega bivališča, 7. Frenk Horvat, Kanada, neznanega bivališča in 8. Dragica Horvat, Kanada, neznanega bivališča, zaradi predloga za razdružitev solastnih nepremičnin vsp. 82.338,00 EUR, izven naroka, dne 8. 7. 2019 sklenilo:
Udeležencem na strani nasprotnih udeležencev, neznanega bivališča, Marinki Horvat, Frenku Horvat in Dragici Horvat, se postavi začasna zastopnica, mag. Andreja Strnad Medja, odvetnica v Krškem.
Začasna zastopnica bo zastopala udeležence v nepravdni zadevi številka N 11/2019, zaradi predloga za razdružitev solastnih nepremičnin.
Okrajno sodišče v Krškem 
dne 8. 7. 2019