Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

Št. nova izmera Branik Ob-3283/19, Stran 2235
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih:
– Alessio Leopolda roj. Bačar, Bačar Alberta pok. Andreja, Bačar Viktor pok. Andreja, Bizjak Giordana pok. Albina, Bizjak Lavra pok. Albina, Bizjak Mario pok. Albina – lastniki parcele 4755/1 k.o. Branik
– Benko Frančiška roj. Jekše – lastnica parcele *247/3 k.o. Branik
– Birsa Frančiška roj. Zajec, Vremec Katarina roj. Zajec – lastnici parcele *211/3 k.o. Branik
– Novotin Angela roj. Štanta, Štanta Ivan, Štanta Roman, Štanta Vladislav – lastniki parcele 3854 k.o. Branik
– Vidmar Franc pok. Filipa – lastnik parcele *259/4, *266/3 k.o. Branik
– Strajher Franc – lastnik parcele 2846 k.o. Branik,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave in vstopijo v postopek nove izmere na območju katastrske občine 2336 Branik.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 23. 10. 2019