Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 296/2017 Os-2907/19, Stran 2200
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Ljuljdjuraj Jelici, roj. 17. 11. 1946, nazadnje stalno stan. Ulica XIV. divizije 54, Rogaška Slatina, umrli dne 7. 10. 2017.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 25. 7. 2019