Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 635/2013 Os-3031/19, Stran 2199
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Antonu Gmainer, roj. 16. 11. 1860, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 21. 5. 1959, nazadnje stan. Mihovce 46.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 17. 9. 2019