Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 208/1986 Os-3048/19, Stran 2199
Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jakobu Žele, roj. 22. 7. 1909, državljanu SR Slovenije in SFRJ, ki je umrl 12. 10. 1986, zaradi naknadno najdenega premoženja.
Iz sklepa o dedovanju opr. št. D 208/86 z dne 6. 7. 1990 po pokojnem Jakobu Žele, je razvidno, da je po njem dedoval brat Franc Žele, sestre Katarina Volanti, Karolina Lipomani in Ana Giulliani ter neznani dediči po pokojnih sestrah Alojziji Butignol in Ivanki Delavia. Sodišče razpolaga s podatki o dedičih po pokojnih Francu Želetu (potomca Cveto in Boris Žele), Katarini Volanti (potomca Alfredo in Bruno Bulanti), Karolini Lipomani (potomci Alfredo, Silvano in Claudio Lipomani) ter Alojziji Butignol (potomca Luciano in Lidia Butignol) in Ivanki Delavia (potomki Adela in Giulietta Bonavia).
Sodišče pa ne razpolaga s podatki o obstoju morebitnih dedičev po Ani Giulliani, roj. Žele, roj. 1905, ki naj bi živela v Nemčiji. Zaradi pomanjkljivih podatkov o obstoju morebitnih dedičev je sodišče ravnalo skladno z 206. členom Zakona o dedovanju in uvedlo ediktalni postopek.
Sodišče skladno z 206. členom Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se lahko priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 28. 8. 2019