Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 457/2019 Os-3170/19, Stran 2199
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Volk Antonu, roj. 14. 1. 1930, z zadnjim stalnim prebivališčem 27 Woodland grove, Victoria, Frankston 3199, Avstralija, ki je bil na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. IN 45/2018 z dne 4. 4. 2019 razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa se šteje 15. 1. 2000.
Zap. zakoniti dediči prvega dednega reda sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2019