Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 99/2018 Os-2906/19, Stran 2199
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Pirih Jožefi, pok. Franca, roj. 16. 2. 1881, nazadnje stanujoči v Lokovcu, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 63/2016 z dne 18. 1. 2018, kot datum smrti pa se šteje 17. 2. 1951.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 8. 2019