Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

III D 3493/2017 Os-2921/19, Stran 2198
V zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Petriču, sinu Josepha Petrica in Marie Svete, rojenem 24. 11. 1930, umrlem 21. 11. 2006, nazadnje stanujočem na naslovu P. Box 756, Kingshill St. Croix, US VI00851, Kanada, kanadskega državljanstva, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke.
Ob smrti je bil razvezan in brez svojih potomcev. Njegovi starši so umrli pred njim. Ob smrti je zapustil: sestro Amalijo Petrič, roj. 22. 7. 1933, polsestro Štefanijo Vokal, roj. 25. 12. 1919, ki je dne 13. 9. 2018 umrla in so bili s pravnomočnim sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV D 2953/2018 z dne 1. 7. 2019, njeni zakoniti dediči, hči Alenka Ciuha (do 1/2) ter vnuka Mojca Škulj in Dejan Ivanuš (oba do 1/4), sestro Ano Kozina, roj. 10. 4. 1929, polsestro Ljudmilo Jakop, roj. 20. 11. 1923, ki je domnevno pokojna že nekaj let, bila je vdova z dvema ali tremi otroki, polbrata Jožeta Jamnika, ki je umrl za zapustnikom in sta bili s pravnomočnim sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II D 3136/2009 z dne 12. 3. 2010, kot zakoniti dedinji proglašeni vdova Alojzija Jamnik in hči (zap. polnečakinja) Jožica Irena Košir.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2019