Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

O 95/1966 Os-2920/19, Stran 2198
V zapuščinski zadevi po pokojni Ani Moškrič, dekliški priimek Švigelj, rojeni 5. 2. 1881, umrli 25. 1. 1966, nazadnje stanujoči na naslovu Zadvor 58, Ljubljana, ob smrti jugoslovanskega državljanstva, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila vdova. Imela naj bi osem ali devet otrok, in sicer sina Janeza Moškriča, roj. 21. 6. 1916, sina Alojza Moškriča, roj. 6. 3. 1920 in hčer Ano Kržin, roj. 9. 12. 1921, ki so vsi že pokojni in sodišče razpolaga s podatki o njihovih dedičih, ter sina Franca in hčere Antonijo, Terezijo, Frančiško, Marijo in Ivano, glede katerih sodišče ne Upravna enota Ljubljana nima več podatkov. Zaradi navedenega sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2019