Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 459/2018 Os-3159/19, Stran 2197
Zapuščinska zadeva: po pok. po pok. Ražman Mariji, hčerki Černac Ivana, rojeni leta 1850, nazadnje stanujoči Popetre 28, Gračišče, ki je bila razglašena za mrtvo z določenim datumom smrti 17. 5. 1919.
Iščejo se dediči: zapustničinega sina Ražman Antona, roj. 16. 5. 1873, zapustničinega vnuka Ražman Albina, sina Ivana, roj. 1918, iz Rovinja; zapustničine vnukinje Ražman Valerije (1911–1959), poročene Maršič, hčerke Ražman Ivana, ki prebivajo v tujini.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019