Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

D 246/2019 Os-3117/19, Stran 2197
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Frideriki Požar (tudi Bazzar), rojeni 9. 4. 1906, hčerki Jakoba, rojeni Poje, nazadnje stanujoči Draga 20, Loški Potok, razglašeni za mrtvo, pri čemer je bil kot dan njene smrti določen 10. 4. 1976.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je zapustnica, skupaj s svojimi brati in sestrami, takoj po prvi svetovni vojni odšla v Ameriko oziroma Kanado in se v Slovenijo ni nikoli več vrnila. Ker sodišču ni znano, ali je zapustnica zapustila kakšne dediče t. i. prvega dednega reda, oziroma poleg sodišču znanih pranečakov Šteblaj Stojana, Šteblaj Bojane, Boljka Nuše in Saše Šteblaj Kralj, še kakšne druge dediče t. i. drugega dednega reda, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njej, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 10. 2019